SAG: regionale samenwerking autisme biedt meerwaarde

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.

Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk. Het Convenant Autisme Gelderland is een onderdeel van het Landelijk Convenant Autisme. Inmiddels maken ruim 100 organisaties in Gelderland deel uit van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. Zij bundelen hun krachten en vormen een sterk netwerk in het ‘Samen zorgen voor mensen met autisme’. En dat levert een behoorlijke meerwaarde. Bijvoorbeeld voor de 23-jarige Milou uit ’s-Heerenberg.  Lees haar verhaal: Milou kijkt over haar eigen grenzen 

 

Contact