Samenbrengen van vrijwillig vraag en aanbod maakt meedoen mogelijk

Samenwerking MEE & digitale marktplaats WeHelpen.nl

Op donderdag 1 oktober 2015 ondertekenden MEE en WeHelpen  een samenwerkingsovereenkomst tijdens een mini-symposium over het vergroten van de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen te Almere. Hiermee bundelen MEE, die meedoen mogelijk maakt voor mensen met een beperking, en digitale marktplaats voor vrijwillig vraag en aanbod WeHelpen.nl de krachten om meedoen nog meer mogelijk te maken.

Vrijwillig vraag en aanbod digitaal samenbrengen
Gertjan van Rossum, directeur WeHelpen: “Wehelpen.nl is een sociale online marktplaats. WeHelpen gelooft in informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. Met WeHelpen kan iemand aangeven dat hij of zij best een keer iemand een handje wil helpen. Of aangeven waarbij hij of zij zelf hulp kan gebruiken. WeHelpen is gratis, iedereen vanaf 16 jaar kan een account aanmaken. De digitale marktplaats maakt het makkelijk  om informele hulp te vragen, aan te bieden en te organiseren.”

Grote landelijke organisaties als Achmea, CZ, Menzis, PGGM en Rabobank zijn initiatiefnemer en lid van de coöperatie WeHelpen. Steeds meer organisaties, waaronder gemeenten, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en ziekenhuizen verbinden zich aan de digitale marktplaats. Zij dragen de boodschap en waarden van WeHelpen landelijk uit en stimuleren het lokale gebruik. Dat maakt dat WeHelpen breed in de maatschappij wordt gedragen. WeHelpen is een sociale onderneming die geen winstdoelstelling kent en bijdraagt aan de sterk groeiende ‘deeleconomie’.

MEE organisaties aan de slag
“WeHelpen is voor MEE-consulenten een extra tool om de zelfredzaamheid van cliënten en hun sociaal netwerk te versterken”, aldus Jan de Vries, directeur van MEE Nederland. “Cliënten kunnen er zelf een hulpvraag plaatsen of worden daarbij ondersteund door hun consulent als hun beperking hierom vraagt. Ook kan het sociaal netwerk rondom een cliënt met de website worden versterkt en ondersteund. Met WeHelpen kunnen ze  gezamenlijk een agenda beheren, een logboek bijhouden en notities delen. Het gebruik van WeHelpen sluit naadloos aan bij de missie van MEE om meedoen mogelijk te maken.”

Over MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Contact