Sigma is op zoek naar maatjes!

Sigma is in 2015 gestart met het Maatjesproject. Hierbij word je als maatje gekoppeld aan een inwoner van Nijkerk waarmee je samen aan een doel gaat werken.

Dit jaar breidt Sigma het project verder uit.  We willen ook graag mensen met een beperking (bijvoorbeeld een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel of verstandelijke beperking) ondersteunen bij het bereiken van een doel. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe maatjes! Wanneer je belangstelling hebt om maatje te worden, kun je je aanmelden bij Sigma. Neem contact op met Kris Verschuur op 033-2474 830 of kverschuur@sigma-nijkerk.nl.

Het Maatjesproject, wat houdt het in?
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die anderen willen ondersteunen bij het (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Het gaat hierbij om individueel contact, minimaal eens per twee weken en meestal bij de hulpvrager thuis. Er wordt gewerkt aan concrete doelen, zoals: het uitbreiden van het sociale netwerk, invullen van vrije tijd, gezond leren koken, ruimte vinden voor invulling van een eigen leven naast mantelzorg, met de computer overweg kunnen etc. Ook structuur aanbrengen in het huishouden of zelfstandig de post beheren kan een vraag zijn waar een maatje bij kan ondersteunen.
Het contact tussen maatje en deelnemer is voor maximaal een jaar.

Maatje worden, waarom zou je?
Wil je graag wat gezelligs ondernemen met iemand die in een isolement is geraakt? Ga je graag met verschillende mensen om? Wil je je misschien graag verdiepen in een ander met een beperking? En… wil je iemand een steuntje in de rug geven om zijn doel te bereiken? We merken dat er met de huidige veranderingen in de zorg steeds meer situaties zijn waarin een maatje enorm verschil kan maken.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij je aangetrokken voelt tot het werk van een maatje. De inzet als vrijwilliger verrijkt je leven. Het is een kans om ervaring op te doen en trainingen te volgen op het gebied van bijvoorbeeld autisme. Je ontmoet nieuwe mensen, zet je talenten in en kunt met jouw inzet van tijd en aandacht een ander helpen zijn leven te optimaliseren.

Mensen kunnen zich vanuit verschillende interesses en motivaties aanmelden. Leeftijd en achtergrond is hierbij niet zo van belang. Wel is het belangrijk dat vrijwilligers in staat en bereid zijn kwaliteiten en vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen die belangrijk zijn bij de taak die zij binnen het maatjesproject hebben. Denk hierbij aan inlevingsvermogen, interesse in mensen,  goed kunnen luisteren, geduld, een respectvolle houding etc.

Vrijwilligers van het maatjesproject hoeven dus geen deskundigen te zijn.

Wat biedt Sigma jou als vrijwilliger
Wanneer je belangstelling hebt om maatje te worden, kun je je aanmelden bij Sigma. Neem contact op met Kris Verschuur op 033-2474 830 of kverschuur@sigma-nijkerk.nl. Zij zal bij het kennismakingsgesprek informatie geven over het maatjesproject en tevens informeren naar jouw persoonlijke motivatie, interesses en kwaliteiten. Word je op basis van dit gesprek aangenomen als maatje, dan biedt Sigma je een begeleidingsprogramma aan:  individuele begeleiding, en deskundigheidsbevordering in de vorm van een basiscursus, groeps- en themabijeenkomsten.

Contact