Sport heeft voor iedereen positieve lichamelijke, maar zeker ook mentale voordelen (Blog)

Door Marloes Wijermars (adviseur inclusie MEE) en Arjan van der Kraan (ervaringsdeskundige)

Afgelopen maand bezocht ik het mini- symposium ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl in relatie tot kwetsbare burgers’.

Vanuit mijn betrokkenheid bij het project Ervaar MEE (pool van ervaringsdeskundigen) was ik bij dit symposium aanwezig met vier ervaringsdeskundigen met verschillende achtergronden en zienswijzen op het thema Vitaliteit.

Een vol programma met interessante sprekers als Pim Hoek (Windesheim University), Monique L’ Hior (GGD),Ria Brands (MEE Samen), en Lennard van der Poel en Lieke Ewijk (Healthcoin). Zij belichtten het thema vanuit verschillende invalshoeken.

In enkele woorden wat mij het meest bijgebleven is: positieve beloning, langdurige ondersteuning/ monitoring is essentieel voor het slagen van de aanpak rondom het thema, invloed van social media, vroeg beginnen (op jonge leeftijd), aansluiten bij wat nodig is, positiviteit, gezondheid en gedrag, fysiek en psyche met elkaar in verbinding.

Na afloop van het symposium sprak ik kort met de ervaringsdeskundigen over hoe zij het symposium hadden ervaren en terugkijken op hun bijdrage. Arjan van der Kraan (één van de ervaringsdeskundigen) gaf aan dat hij graag veel meer had verteld over hoe sport/ gezondheid altijd belangrijk is geweest in zijn leven.  Ik ontdekte dat zijn verhaal bijzonder is en dat bracht ons op het idee een gezamenlijke blog te schrijven. We spraken elkaar deze zomer en hij deelde zijn verhaal.

Arjan, wat had je dan nog graag meer willen vertellen over wat vitaliteit/ sport voor jou betekent?
Sport heeft mijn leven gered.

Oh, vertel eens…
Omdat ik mijn buispieren altijd getraind heb, hebben die een soort harnas gevormd dat tijdens mijn ongeluk mijn ingewanden beschermd heeft tegen de klap van de gordel.

Dus je hebt een ongeluk gehad, wil je daar nog wat meer over vertellen?
Tijdens een wedstrijdje ‘wie het snelst thuis is’ met de auto, ben ik van de weg geraakt en heb met mijn auto twee bomen geraakt met een door de politie geschatte snelheid van 150 km/per uur. Ik was toen 20 jaar oud. In 2004, lang geleden alweer.

Hoe was je eraan toe na dit ongeluk?
Ik had twee gebroken ribbenen, een gebroken sleutelbeen en twee klaplongen, veroorzaakt door de gordel. Verder nog een verbrijzelde schedel, drie gebroken ruggenwervels en ik heb zes weken in coma gelegen. De doktoren gaven mij 5- 10% kans om te overleven en als ik het zou overleven, zou ik alleen nog maar met mijn ogen kunnen knipperen. Maarja, onkruid vergaat niet, dus ik ben er nog.

Maar als ik dit zo hoor is het wel een wonder dat jij hier nog zit…
Dankzij mijn actieve sportverleden heb ik het overleefd en sport heeft mijn revalidatie zeer positief beïnvloed.

Arjan: Maar Marloes, wat betekent vitaliteit eigenlijk voor jou?
Bewegen, bezig zijn met zo gezond mogelijk te eten, voldoende tijd hebben voor ontspanning en ook mentale gezondheid

Hoe ziet het stukje bewegen er in jouw leven uit?
Ik draag een fitbit, vanuit de organisatie is deze beschikbaar gesteld voor medewerkers, waardoor ik gestimuleerd wordt om actief bezig te zijn (mijn stappendoel te behalen), ontspannen lukt mij bijvoorbeeld door te wandelen. Daarnaast sporten in de sportschool.

En jij Arjan? Voor je ongeluk was je erg vaak in de sportschool te vinden.
Ja, zo’n 10 uur per week, verdeeld over ongeveer 5 dagen in de week.

Is er in dat opzicht veel veranderd na jouw ongeluk?
Nog steeds ga ik zo’n 6 uur per week naar de sportschool. Maar nu heb ik een ander doel, namelijk: verbetering van coördinatie en meer conditie opbouwen om mijn letsel zo dragelijk mogelijk te maken. Ik heb na mijn ongeval een diploma voor allround fitness instructeur gehaald. Ik wilde zoveel mogelijk kennis hebben om zo goed mogelijk te kunnen herstellen.

En wat bedoel je daar dan precies mee?
Door mijn Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is de samenwerking tussen mijn hersendelen verslechterd met als gevolg dat alles mij meer energie kost en ik dus eerder moe ben. Dit wil ik tot het minimum beperken door me te focussen op het conditionele gedeelte. En met mijn opleiding tot fitnessdocent kreeg ik inzicht in hoe mijn lijf werkt; hoe ik het zo optimaal mogelijk kan trainen en kan revalideren.

Oké, dus sport is nog steeds erg belangrijk in jouw leven. En verder wat versta jij eigenlijk onder Vitaliteit?
Dat ik de dingen kan doen die ik wil doen en dat ik plezier in het leven heb.

Heb jij ideeën over wat er nodig is om andere mensen met een beperking te motiveren om meer in beweging te komen/ of meer bewustwording te creëren rondom het thema Vitaliteit?
Vertel mensen de positieve lichamelijke, maar zeker ook de mentale voordelen van sporten. Bijvoorbeeld dat je door te sporten ook sociale contacten opbouwt. Het belangrijkste is er achter te komen wat iemand leuk vindt. Als je iets doet wat je leuk vindt of zelfs je hobby is, dan houdt je het beter vol. Stel daarnaast realistische doelen en sluit aan bij wat er nodig is. Voor sport/ gezondheid is minder ruimte als andere problemen eerst aandacht vragen.

Tegen een ieder zou ik willen zeggen: ‘Kom, ga bewegen en ervaar dat je leven er zoveel beter uitziet als je lichamelijk actief bent.’

Ookgeïnteresseerd in verdieping op het onderwerp Vitaliteit?
Meld je dan aan voor de masterclass op beleids- of uitvoeringsniveau. Hierbij zijn natuurlijk ook weer ervaringsdeskundigen betrokken. Laat het weten door een e-mail te sturen naar teamtenc@meesamen.nl

Ervaar MEE is een project van waaruit het werken met ervaringsdeskundigen binnen de dienstverlening van MEE wordt vormgegeven. Ervaringsdeskundigen worden ingezet bij individuele cliëntondersteuning, bij training/ voorlichting, als klankbord of bij het toetsen van toegankelijkheid. Meer weten? Klik hier!

 

 

 

 

 

Contact