Training Grip op Verwardheid

In maart zijn MEE IJsseloevers en Impluz in Zwolle gestart met een training op het gebied van herkennen en signaleren van verward gedrag. Deze training is onderdeel van de Zwolse sluitende aanpak ‘personen met verward gedrag’. Doel van de training is onder andere het kennisniveau en de handelingsvaardigheid van de deelnemers vergroten, zodat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend.

Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens de training. Zo wordt herkennen van verschillende relevante psychische stoornissen, maar ook een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en autisme behandeld. Marieke Schoonderwoerd, projectleider MEE IJsseloevers: “Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een beperking kan tot verward gedrag leiden. We trainen de deelnemers in het begrijpen waarom mensen verward gedrag vertonen en hoe je in bepaalde situaties kunt handelen. Ook worden ervaringsdeskundigen ingezet, die vanuit eigen ervaring onder andere kunnen vertellen wat aandachtspunten zijn in communicatie en omgang.”

Vijf bijeenkomsten onder leiding van gecertificeerde trainers
De training Grip op Verwardheid is er voor mensen die (vanuit werksituatie in Zwolle of privésituatie in Zwolle) in aanraking komen met verwarde personen, zoals naastbetrokkenen, medewerkers toegang en loketmedewerkers van de gemeente, zorgprofessionals en vrijwilligers. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en wordt gegeven door gecertificeerde trainers van Impluz en MEE IJsseloevers.

Planning 2018, meer informatie en direct inschrijven
Er is dit jaar zeven keer een training Grip op Verwardheid gepland. Klik op de gewenste startdatum voor meer informatie en direct inschrijven.

Onderdeel Sluitende aanpak personen met verward gedrag in Zwolle
De training Grip op verwardheid is onderdeel van de Zwolse aanpak personen met verward gedrag. De subsidie die de gemeente Zwolle voor dit project ontvangt, is beschikbaar gesteld door ZonMw. Doel van het project is alle personen met verward gedrag én een acute hulpvraag te bereiken. Naast de gemeente Zwolle en GGD IJsselland (projectleider), zijn verschillende Zwolse organisaties betrokken: het Sociaal Wijkteam, Dimence, Tactus, de Herberg, Het Leger des Heils, RIBW, Creating Balance, Trajectum, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de politie, Medrie, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Openbaar Ministerie, Impluz en MEE IJsseloevers.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact