Stijgende belangstelling cliëntondersteuning bij langdurige zorg

Sinds het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning met ingang van 2015 opgenomen is in de Wet Langdurige Zorg, zag MEE het aantal cliënten die hier een beroep op deden gedurende het jaar steeds verder oplopen. Het inschakelen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bevordert de eigen regie van de cliënt en kan op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit in de langdurige zorg. Zorgkantoren hebben deze toenemende behoefte ook gezien en hebben daarom voor 2016 opnieuw op grote schaal onafhankelijke cliëntondersteuning ingekocht.

Mede dankzij de ondersteuning van MEE kan mevrouw Demmers bijvoorbeeld haar door een hersenbloeding zwaar gehandicapte man zelf thuis verzorgen. Ze vond het een hele administratieve rompslomp om een persoonsgebonden budget (pgb) aan te vragen. “En ik had toch al mijn handen vol aan de zorg voor Maarten. Gelukkig kwam ik via MEE met Saskia in aanraking”, aldus mevrouw Demmers. MEE-consulente Saskia leerde mevrouw Demmers haar netwerk in te zetten en ondersteunde haar bij het aanvragen van een pgb. Mevrouw Demmers: “Het klikte meteen. Zij heeft mij geholpen alles op een rijtje te zetten en de administratie te ordenen. Samen hebben we een pgb aangevraagd. Saskia heeft me een belangrijke steun in de rug gegeven in een heel moeilijke tijd.”

MEE grootste partij
Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen rechtstreeks en kosteloos met hun vraag terecht bij MEE IJsseloevers via T 088 633 0 633 of wlz@meeijsseloevers.nl.  MEE is landelijk de grootste organisatie voor cliëntondersteuning in de Wlz.

Recht op cliëntondersteuning
Om de positie van cliënten te versterken, is in 2015 het recht op cliëntondersteuning expliciet opgenomen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Cliënten met een Wlz-indicatie, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunnen zonder tussenkomst van een organisatie kosteloos een beroep doen op een cliëntondersteuner voor informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Maar ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan of zorgplan, waarin de invulling van de Wlz-zorg wordt vastgelegd. Daarnaast kan de cliëntondersteuner helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bemiddelen wanneer de cliënt het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen. Naast MEE, kunnen cliënten ook bij het zorgkantoor of Zorgbelang terecht voor cliëntondersteuning.

Contact