Stimuleringsbudget voor sport- en beweegaanbieders

Het VWS programma Grenzeloos actief wil het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking op 430 locaties in Nederland uitbreiden en versterken. Hiervoor is een stimuleringsbudget beschikbaar. Dat betekent ongeveer tien locaties per Wmo-regio.

Voor een succesvolle uitvoering van Grenzeloos actief bundelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de krachten met: NOC*NSF, MEE, Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Sportkracht 12 en Kenniscentrum Sport. Om de mismatch tussen de behoefte vanuit de doelgroep en het sport- en beweegaanbod te verbeteren wordt, naast het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden, het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking versterkt. Grenzeloos actief is om die reden op zoek naar sport- en beweegaanbieders die zich richten op sport en bewegen voor mensen met een beperking.

Het stimuleringsbudget is een bijdrage voor ondersteuning en activiteiten van sport- en beweegaanbieders binnen een regio met als doel het uitbreiden en versterken van het sport- en beweegaanbod. Daarbij wordt gekeken naar bestaand aanbod, het sport- en beweegaanbod waar mensen met een beperking behoefte aan hebben en aanbod wat nog ontbreekt.

MEE kan als betrokken uitvoeringspartner organisaties adviseren hoe gebruik te maken van dit stimuleringsbudget. Daarnaast biedt MEE o.a. het integrale concept Sport MEE aan om mensen met een beperking naar een passend sport- of beweegaanbod toe te leiden. Meer weten over het stimuleringsbudget en de aanvraagprocedure? Klik hier en/of neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

Contact