Stuurgroep NAH Flevoland wint stimuleringsprijs Hersenstichting

De stuurgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Flevoland heeft een stimuleringsprijs gewonnen van € 10.000. De Hersenstichting kende de prijs toe voor de ontwikkeling van het  onderdeel monitoring en ketenzorg van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Hierin staat beschreven hoe verschillende zorgverleners het beste kunnen samenwerken  aan het herstel van mensen met NAH door traumatisch hersenletsel. De stuurgroep NAH Flevoland bestaat uit diverse organisaties, waaronder MEE IJsseloevers en Windesheim Flevoland.

Een Zorgstandaard is een middel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening te verbeteren. Deze zorgstandaard beschrijft wat volwassenen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van hersenletsel. Het is aan de regionale aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars om hier uitvoering aan te geven. Een groot deel van de mensen dat THL oploopt herstelt volledig. Maar er is ook een aanzienlijke groep die langere tijd of blijvend problemen ondervindt zoals stoornissen op het gebied van denken, emotie, gedrag en taal. Zorgverleners werken dankzij de Zorgstandaard met elkaar aan betere afstemming en borging van kwalitatief goede ondersteuning. De stuurgroep NAH Flevoland gebruikt de prijs voor een cliëntvolgsysteem en ketenzorg

Contact