Subsidie SZW voor Toekomstcoach

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag of andere problematiek tot gevolg. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieert proeftrajecten met de Toekomstcoach in vijf regio’s met een looptijd van twee jaar.

Het totaal aantal jongeren van 15 tot 25 jaar zonder baan én zonder uitkering was in 2017 84.000 (cijfer CBS). Het gaat hierbij vooral moeilijk lerende jongeren, die op meerdere levensgebieden problemen hebben. Vanwege deze problemen verlaten ze het onderwijs, zonder voldoende te zijn toegerust op een duurzame arbeidsplek of vervolgonderwijs. Ze lopen daarbij het risico op uitbuiting, criminaliteit, verslaving en een zwervend bestaan.

Proactieve begeleiding
Omdat vroegtijdige uitval meestal veroorzaakt wordt door en combinatie van problemen op allerlei terreinen, is een integrale aanpak nodig. MEE heeft hiertoe de Toekomstcoach heeft ontwikkeld. Deze voorkomt uitval bij kwetsbare jongeren door hen op alle levensgebieden proactief te begeleiden, zoals bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een woning, of bij het in orde brengen van de financiën. Hierbij worden de school, de gemeente en werkgevers betrokken.

Pilots in gemeenten
In een aantal gemeenten zijn reeds pilots gestart met de inzet van de Toekomstcoach. Meer informatie over de Toekomstcoach is hier te vinden

Contact