Tilburg traint toegang in Sociale Netwerk Versterking

Alle managers en 300 medewerkers van de Tilburgse toegangsteams worden in teamverband door MEE getraind in Sociale Netwerk Versterking. Karin Smeets, strateeg zorg en ondersteuning bij de gemeente Tilburg, motiveert de keuze voor de training Sociale Netwerk Versterking als volgt: “Professionals moeten de ruimte krijgen én voelen om te leren, ook van elkaar”.

Eline Luhrman, schoolmaatschappelijk werker, en Hanny Borghuis, generalistisch hulpverlener met specialisatie jeugd, werken beiden bij IMW Tilburg. Zij worden, samen met 300 andere Toegangsmedewerkers, getraind in Sociale Netwerk Versterking en ervaren de meerwaarde in de praktijk. Eline Luhrman: “De training verbreedt mijn horizon met concrete handvatten. Door persoonlijke oefeningen word je je ook bewust van het effect van interactie met je cliënt. Deze aanpak heeft direct invloed op het proces; voor mijzelf en de cliënt een eye-opener.”

Hanny Borghuis: “Door als gehele toegang getraind te worden versterk je de onderlinge samenwerking en zie je ieders expertise. De ervaringsdeskundigheid van de trainers werkt inspirerend. Na de training ben ik direct met een cliënt aan mijn huiswerk in de praktijk begonnen. We werden er allebei vrolijk van.”

Het versterken van Sociale Netwerken werkt volgens Marijke van Weert, regiomanager bij MEE regio Tilburg, alleen als het bij alle medewerkers tussen de oren, in de vingers en in het systeem zit. Niet alleen bij uitvoerend werkers, maar binnen alle functies in de organisatie. Management en coördinatoren ondersteunen medewerkers in de uitvoering zowel qua taal, werkwijze als beleid. Marijke van Weert: “Een belangrijke succesfactor bij een goede implementatie en borging van Sociale Netwerk Versterking, is het trainen en coachen van medewerkers op het denken en handelen vanuit Sociale Netwerk Versterking. Juist door verdieping en het maken van de koppeling tussen leren en werken in de praktijk, is het leerrendement voor medewerkers én management groot. Door iedereen te trainen wordt dezelfde taal gesproken en kunnen ervaring uitgewisseld worden.”

De trainingen in Sociale Netwerk Versterking dragen bij aan de bewustwording van de uitdagingen waar professionals in hun werk mee te maken krijgen. Met bruikbare tools en vaardigheden kunnen uitdagingen worden omgebogen naar kansen en mogelijkheden. Vooral de jarenlange praktijkervaring van de MEE-trainers blijkt van grote meerwaarde. Van Weert: “Ze weten echt waar ze het over hebben, wat in welke situatie werkt en waarom.”

Sociale Netwerk Versterking maakt gebruik van methoden die al decennia deel uitmaken van het arsenaal van professionals. Het verschil zit in de consequent en professioneel gehanteerde visie dat de cliënt met al zijn vragen samen met zijn omgeving zélf de regie voeren. Binnen deze integrale aanpak heeft de professional een faciliterende rol in het proces van netwerkversterking. Het resultaat is veel minder afhankelijkheid van professionals. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van de gemeente Tilburg.

Contact