Toekomstcoach laat jongeren weer geloven in zichzelf

In opdracht van de gemeente Twenterand is MEE IJsseloevers gestart met het project Toekomstcoach. De Toekomstcoach ondersteunt kwetsbare jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, werk, wonen, omgaan met geld en vrije tijd. Het doel van het project is om uitval te voorkomen en deelname aan de samenleving te bevorderen. De gemeente Twenterand is een van de eerste gemeenten in Nederland die deze ondersteuning aanbiedt.

Anja Wouters van MEE IJsseloevers: “Jongeren en jong volwassenen met een (licht verstandelijke) beperking hebben vaak niet het totaaloverzicht over gebeurtenissen en de gevolgen daarvan op hun leven. Hierdoor lukt het niet op school, krijgen ze schulden of kunnen ze hun werk niet behouden. Als dit overzicht en inzicht ook ontbreekt in de omgeving van deze jongeren, kan een Toekomstcoach ondersteunen. De Toekomstcoach brengt alle vraagstukken in beeld en zorgt ervoor dat jongeren hulp uit hun omgeving of professionele zorg krijgen als dat nodig is. Hierdoor krijgen jongeren meer ruimte om een opleiding te volgen, stage te lopen of te werken. Ook kunnen ze betere keuzes maken en zelfstandiger functioneren. De Toekomstcoach bewaakt de koers, regisseert en schaalt op en af waar nodig. Ook als de jongere van school is, werkt of aan het werk wil.”

Transformatie sociaal domein
De gemeente Twenterand is sinds 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning aan haar inwoners op bijna alle leefgebieden. Wethouder Jan Binnenmars blikt terug: “Nu we bijna twee jaar verantwoordelijk zijn voor deze nieuwe taken merken we dat vooral jongeren met een (licht verstandelijke) beperking soms door de bomen het bos niet zien en niet weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Door inzet van de toekomstcoach kunnen problemen voorkomen worden op het gebied van een goede daginvulling, schulden en/of problemen in de thuissituatie. Ik ben blij dat voor de Twenterandse jongeren een Toekomstcoach in zo’n geval uitkomst kan bieden.”

Maatschappelijk effect
Ondersteuning door de Toekomstcoach zorgt ervoor dat jongeren, die door hun beperking, afstand tot de arbeidsmarkt en potentieel risico op uitval hebben, niet tussen wal en schip raken. Dit zorgt er voor dat met name op de langere termijn de gemeentelijke uitgaven als het gaat om uitkeringen, ziekteverzuim, overlast en criminaliteit beperkt worden. “Als het lukt om een opleiding te volgen, stage te lopen of te werken, doen zij actief mee in de samenleving”, weet Anja Wouters. “Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd, voorkomen en aangepakt.” Wethouder Binnenmars vult haar aan: “Jongeren zitten hierdoor beter in hun vel en hebben meer toekomstperspectief. Ze gaan weer geloven in zichzelf!”

Contact