Toekomstcoach in Twenterand: de ‘TomTom’ voor kwetsbare jongeren

‘Optimaal participeren naar vermogen’; een project dat MEE IJsseloevers in Twenterand in samenwerking met de gemeente uitvoert. De Toekomstcoach weet veel over zaken die je moet regelen als je 18 jaar wordt of ouder bent. Het is iemand waar jongeren en jongvolwassenen met al hun vragen terecht kunnen. Iedereen die de ondersteuning van een Toekomstcoach kan gebruiken, kan direct contact opnemen met MEE!

Werk is een van de belangrijkste pijlers van participatie. Gemeenten, VSO- en PrO-scholen laten weten dat veel kwetsbare jongeren na school helaas geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. De Toekomstcoach ondersteunt deze jongeren die vast dreigen te lopen en is de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen, zoals de school, eventuele werkgever, hulpverleningsinstanties en naasten. Anja Wouters, projectleider MEE IJsseloevers: “De Toekomstcoach heeft meerwaarde, omdat deze kijkt naar alle leefgebieden die mogelijk van invloed zijn op het functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de thuissituatie, financiële situatie of invulling van de vrije tijd. Of overgangsmomenten in iemands leven, zoals een verhuizing, op jezelf gaan wonen of de overgang van school naar werk/dagbesteding. Wij merken dat veel jongeren hier tegenaan lopen. Met een Toekomstcoach heeft de jongere een vertrouwde basis. En iemand die ervoor zorgt dat het toekomstplan dat samen opgesteld wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt door alle partijen die daarbij betrokken zijn.”

Van school naar werk
Problemen bij de transitie van school naar werk kunnen worden voorkomen door al op school te beginnen met ondersteuning en deze door te laten lopen tot in het werk of een andere vorm van dagbesteding. Wanneer je 18 jaar wordt of ouder bent zijn er veel zaken die je zelf moet regelen. Hulp bij het vinden van een school of stage, hulp bij het vinden van een baan, tips om beter met geld om te gaan en invulling van de vrije tijd, zijn een aantal voorbeelden waarbij de Toekomstcoach kan worden ingeschakeld.

Gratis voor kwetsbare jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar
Jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar die in de gemeente Twenterand wonen en bijvoorbeeld praktijkonderwijs (PrO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgen of hebben gevolgd, kunnen zichzelf aanmelden. Maar ook scholen, hulpverleningsinstanties, de gemeente of naasten kunnen hen aanmelden. Deelname aan het project Toekomstcoach is gratis.

Aanmelden voor het project Toekomstcoach Twenterand
Aanmelden kan bij Lonneke Jansen van MEE IJsseloevers via e-mail l.jansen@meeijsseloevers.nl of telefoonnummer 06 309 96 555. Lonneke neemt dan contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Contact