Training ‘met plezier naar school’ voor leerlingen De Morgenster Nunspeet

Veel kinderen gaan dagelijks met plezier naar school. Toch is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Kinderen met een autistische stoornis of ADHD vinden het soms lastig om zich te handhaven in een groep en komen hierdoor in de problemen. Basisschool De Morgenster in Nunspeet wil ook deze kinderen een plezierige schooltijd geven en biedt leerlingen de training ‘met plezier naar school’ van MEE Veluwe aan. De training is ook ontwikkeld voor leerlingen die niet zo sociaal vaardig zijn. Om een goed resultaat te boeken, worden de ouders en klasgenoten bij de training betrokken.

“We merkten aan kinderen die buiten de school een sociale vaardigheidstraining hadden gevolgd het moeilijk vonden om datgene wat ze geleerd hadden toe te passen in de praktijk van alledag”, vertelt Jeannette Kroese van basisschool De Morgenster. “We zochten naar mogelijkheden om dit probleem op te lossen. We zijn blij dat MEE Veluwe ons hierbij wil ondersteunen. Door niet buiten, maar  binnen de school te leren en te oefenen kunnen we de kinderen de juiste vaardigheden aanreiken, zodat ze zich beter kunnen handhaven in het sociale verkeer en in het groepsgebeuren. Alle betrokkenen (leerling, ouders, school) werken samen aan doelen, die door het kind zelf zijn opgesteld. Op deze manier kan de training op maat gemaakt worden voor ieder kind. En kunnen we samen met MEE passend onderwijs bieden aan de kinderen.”

De training begint met een video-observatie in de klas om vast te stellen waar de sterke kanten, problemen en behoeften liggen. Assertiviteit, positief aandacht vragen, je verplaatsen in een ander en eigen gevoelens komen in vier modules aan de orde. De training richt zich echter niet alleen op de deelnemende kinderen. Om een uitzonderingspositie te voorkomen worden ook hun ouders en klasgenoten betrokken bij een aantal onderdelen.
Meer informatie over de trainingen van MEE.

 

Contact