Trend- en signaleringsrapportage 2015

Mensen met een beperking en/of chronische ziekte willen meedoen in de samenleving en hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven. Ze worden daarbij echter vaak gehinderd door obstakels die te maken hebben met de wetten die zorg en ondersteuning regelen. Juist nu er zoveel verandert in het sociale domein is dit het moment om deze knelpunten in het systeem op te lossen.

MEE heeft de knelpunten waar kwetsbare mensen het afgelopen jaar tegenaan liepen in beeld gebracht in de Trend- en signaleringsrapportage 2015. Aparte aandacht is er voor knelpunten die een verbinding hebben met de transities. Deze transitieperiode biedt een kans om – vaak al langer bestaande knelpunten – op te lossen. De signalen en knelpunten van nu zijn de lessen voor morgen. Het signaleren van relevante ontwikkelingen en belemmeringen is een taak van MEE. In dit rapport leest u ook de aanbevelingen die MEE doet voor het oplossen van deze knelpunten.

Trend- en signaleringsrapportage 2015 downloaden  .

 

Contact