Trend- en signaleringsrapportage 2018

Op 20 juni heeft MEE de Trend- en Signaleringsrapportage 2018 uitgebracht. In dit jaarlijkse rapport zijn de knelpunten verzameld waarmee mensen met een beperking te maken hebben bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Het doel hiervan is om zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen aan te zetten tot het aanpakken van deze knelpunten. Hiertoe doet MEE in het rapport ook een aantal aanbevelingen.

Knelpunten en oplossingen
De verzamelde knelpunten staan in het rapport onderverdeeld in thema’s (zoals toegankelijkheid en specifieke doelgroepen) en in knelpunten per wet. Hierbij ziet MEE knelpunten uit voorgaande Trend- en Signaleringsrapporten terugkomen, maar ook dat er een aantal knelpunten duurzaam zijn opgelost.

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van de juiste zorg en ondersteuning. Vooral waar de problematiek complex is en waar mensen met meerdere wetten en regels te maken krijgen, treden snel knelpunten op. Veel van de gesignaleerde knelpunten vragen daarom om het doorbreken van schotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk.

Ook signaleren cliëntondersteuners dat voorzieningen en dienstverlening niet altijd goed zijn afgestemd op mensen met een beperking. Meestal heeft dat te maken met onvoldoende kennis over deze doelgroep, waardoor niet aangesloten wordt op de beperking. Dat geldt met name voor niet-zichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme of een niet-aangeboren hersenafwijking.

Het MEE Trend- en Signaleringsrapport is hier te downloaden.

Contact