Uitnodiging deelname informatiemarkt Niet Aangeboren Hersenletsel

Bij deze willen we u van harte uit te nodigen om, met uw organisatie, deel te nemen aan de informatiemarkt over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) op woensdagmiddag 20 april in Teuge.

We willen graag dat zoveel mogelijk organisaties, activiteiten met mogelijkheden / aanbod voor mensen met NAH en hun omgeving zich presenteren.

Mensen met hersenletsel, familie, vrienden, organisaties en andere belangstellenden worden uitgenodigd om deze markt te bezoeken. Daarnaast willen we aansluitend aan de markt een korte netwerkbijeenkomst organiseren voor de deelnemende organisaties.

Plaats: Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel, Teugseweg 1, 7395 SG in Teuge

De Informatiemarkt is op woensdagmiddag 20 april en duurt van 15.00 – 18.00 uur. Vanaf 14.00 uur kunt u de informatietafels inrichten. De Netwerkbijeenkomst is van18.00 – 19.00 uur en alleen bedoeld voor deelnemende organisaties. Het is de bedoeling dat  organisaties die werken met / voor mensen met NAH op deze informatiemarkt laten  zien wat ze doen / bieden. Organisaties / activiteiten op het gebied van hulpverlening, ondersteuning, vrijwilligerswerk, revalidatie, wonen, werken, scholing en vrijetijdsbesteding in Apeldoorn e.o.

Naast informatieverstrekking aan mensen met NAH, mantelzorgers en belangstellenden kunt u deze avond contact maken met diverse organisaties uit de regio die aanbod hebben voor NAH getroffenen en zodoende uw netwerk versterken.

Graag horen we voor 23 maart of u wilt deelnemen aan deze markt. Tevens onder welke onderdeel / nummer u ingedeeld wilt worden. We willen organisaties bij elkaar plaatsen op onderdeel, zodat het voor bezoekers gemakkelijker wordt om een organisatie / onderdeel te vinden waar de interesse naar uitgaat.

We proberen zoveel mogelijk rekening mee te houden met uw voorkeur. Per organisatie is één informatietafel beschikbaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De markt willen we indelen in:
1.    Begeleiding
2.    Ondersteuning
3.    Daginvulling / school / cursussen / (vrijwilligers)werk
4.    Revalidatie / behandeling
5.    Sport / ontmoeting /  vrije tijdsbesteding

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel informatie willen verspreiden, middels b.v. flyers, meld het ons.

Deze informatiemarkt wordt georganiseerd vanuit een werkgroep vanuit: Siza – PJG – de Kap – st. NAH Gelderland – MEE Veluwe.

Informatie:
PJG:                Karin van Ophem, E k.vanophem@pjg.nu
MEE Veluwe:  Gretha Visserman, E gretha.visserman@meeveluwe.nl
Opgave markt bij: gretha.visserman@meeveluwe.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Karin van Ophem – Staffunctionaris Kwaliteit PJG

Gretha Visserman – Consulent MEE Oost Veluwe

Contact