Verward gedrag??? (Blog)

Martijn vertelt:
Verward gedrag is een breed begrip dat bij veel groepen in de maatschappij voorkomt. Binnen de psychiatrie, waar ik ervaring in heb, maar ook bij ouderen, drugverslaafden en zo nog meer.

In de periode waarin ik vaak opgenomen ben in GGZ-instellingen heb ik vaak verwarde mensen gezien. Bij iedereen die verward gedrag vertoont, uit het zich anders. Mensen die heen en weer lopen, tegen een muur slaan, tegen iedereen aan het bazelen zijn en in zichzelf praten.

Zelf liep en loop ik vaak heen en weer. Bijvoorbeeld in mijn eigen straat door het achterpad. Dit roept bij mensen in de buurt natuurlijk vragen op. Onlangs hoorde ik van mijn achterbuurman dat mensen vaak vragen aan hem stellen. Waarom ik steeds heen en weer loop bijvoorbeeld. Hij maakte de grap dat ik de buurtwacht was en als ze het wilde weten dat ze het aan mij zelf moesten vragen. Maar dat het in ieder geval niet iets ergs was.

Wanneer mensen dan vervolgens de vraag aan mij stellen kan ik uitleggen dat ik PDD-NOS heb en graag repeterend gedrag vertoon in de vorm van heen en weer lopen wat mij rust geeft. Ik denk dat het belangrijk is dat het beter is uit te leggen wat en waarom je iets doet als dat kan.

In de periode dat ik veel medicatie gebruikte en ik echt psychotisch ben geweest, was dit natuurlijk anders. Toen was het voor mij een stuk lastiger uit te leggen wat er was. Door medicatie kunnen mensen ook verward overkomen, omdat je door sommige medicatie erg duf en of traag wordt. En daardoor minder goed kan reageren of vergeetachtig wordt.

Maar onbekend maakt onbemind en het levert vaak veel meer op door het te weten. In de buurt lijkt het mij dus vooral belangrijk dat mensen die verward overkomen gewoon worden aangesproken en worden betrokken in de buurt.

Naast mijn PDD-NOS ben ik ook bekend met een psychotische kwetsbaarheid. Voor ons als gezin betekent dit dat er veel rekening wordt gehouden met structuur. Dit hebben wij binnen ons gezin opgelost doordat mijn vrouw en ik samen dag- en weekplanningen maken en taken verdelen. Bij de verdeling van de taken in en om ons huis is het voor mij fijn als het duidelijk is wat de taak inhoudt. Dit omdat ik veel in facetten denk en kijk. Denk bijvoorbeeld eens aan een taak als de vaat doen.  De vaat bestaat uit meerdere van deze facetten: voorspoelen, afwassen en aanrecht opruimen. Als dit voor mij niet duidelijk is, dan zou ik of de hele taak niet doen niet of bijvoorbeeld een onderdeel daarvan, alleen voorspoelen.

Wat voor mij erg lastig is, is als er dingen in huis veranderen. Het roept, als ik het niet van te voren weet, veel weerstand op. Veranderingen hebben bij mij tijd nodig. Mijn vrouw probeert hier rekening mee te houden, maar soms is dat natuurlijk niet mogelijk. Door te veel prikkels bestaat de kans dat ik overprikkeld word en daarom hebben wij een ruimte bij huis gecreëerd waar ik mij kan terugtrekken om tot rust te komen. Na mijn werk, familiebezoek of andere dingen neem ik de tijd om tot rust te komen in deze ruimte.

Al met al zijn het vooral de praktische dingen, zoals planning en structuur en de prikkelarme ruimte, die helpend zijn voor mij.

Janine van Loenen, trainer ‘Grip op Verwardheid’: “Vanuit de theorie en (casus)voorbeelden kunnen wij onze kennis overdragen aan andere professionals. Ook spelen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in ons trainingsaanbod. Onze trainingen zijn niet compleet zonder hun inbreng. Want niemand kan treffender verwoorden wat er écht speelt & leeft bij mensen die verward gedrag vertonen, als de mensen die er zelf ervaring in hebben.

Training Grip op Verwardheid
In Zwolle starten we binnenkort met trainingen op het gebied van herkennen en signaleren van verward gedrag. Klik hier voor meer informatie.

Contact