VN-verdrag handicap: helft gemeenten in verkennende fase

Hoe maken gemeenten werk van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking? Uit een peiling van de VNG en Movisie blijkt o.a. dat 48,9% nog in een verkennende fase zit. 17,4% heeft al wel onderzoek gedaan, maar nog geen concreet plan van aanpak ontwikkeld. Meer dan de helft heeft behoefte aan ondersteuning. 66,7% ziet de benodigde uitvoeringscapaciteit voor de implementatie als knelpunt. Voorbeelden van gewenste ondersteuning zijn o.a. 0-meting/startsituatie in kaart brengen (43,2%) en methoden om ervaringsdeskundige inwoners te betrekken (31,3%). Vrijwel alle gemeenten willen mensen met een beperking betrekken.

Download hier het gehele rapport>

MEE heeft adviseurs inclusie beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen en te komen tot een concreet plan van aanpak. Neem voor meer informatie contact op met MEE via T 088 633 0 633.

Contact