VN verdrag voor mensen met een beperking (Blog)

Patrick Schmidt, Medewerker projecten bij MEE IJsseloevers en MEE Veluwe

Hoe pakt het VN Verdrag voor mensen met een beperking in de praktijk uit?

In dit blog zoom ik graag in op het VN-verdrag voor mensen met een beperking, waar Nederland zich per 14 juli 2016 aan geratificeerd heeft. In dit verdrag is afgesproken dat alle overheden, bedrijven en organisaties in Nederland ervoor moeten zorgen dat ze fysiek en voor wat betreft de dienstverlening toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat de Nederlandse regering zich gecommitteerd heeft aan dit VN-verdrag vind ik een goede zaak. Maar voordat wij dit VN-verdrag in Nederland volledig tot uitvoering kunnen brengen hebben we nog een lange weg te gaan.

Openbaar vervoer
Ik heb zelf een lichamelijke beperking waardoor ik volledig rolstoel gebonden ben. Dagelijks merk ik, zowel privé als in mijn werk, dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking goed geregeld is maar dat het nog beter kan.

Zo heeft in de afgelopen jaren het openbaar vervoer bijvoorbeeld een grote stap voorwaarts gemaakt. Tegelijkertijd zijn wij er in Nederland nog niet in geslaagd om de perrons zo te maken, dat iemand met een rolstoel in en uit de trein kan zonder gebruik te hoeven maken van de assistentieverlening. Dat blijft mij verbazen.

Toegankelijkheid van gebouwen
Als we kijken naar de fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen in Nederland valt er ook nog een duidelijke slag te maken. In veel gebouwen of op de toegangswegen, zijn er obstakels die ervoor zorgen dat mensen met een beperking hulp moeten vragen. Dat zou niet nodig zijn wanneer de openbare voorzieningen beter afgestemd zouden zijn op mensen met een beperking.

Denk bijvoorbeeld aan een veel te steil pad dat je moet nemen om bij een kantoor te komen. Of deurbellen die zo hoog hangen dat je er vanuit je rolstoel niet bij komt. Ook in de gebouwen zelf kom je vaak niet overal bij. Denk hierbij aan kasten of keukenblokken die te hoog zijn waardoor je niet bij de kopjes en de koffieautomaat komt.

Invalidetoilet als extra magazijn
Op de openbare plekken waar ik kom, maak ik het helaas vaak mee dat er wel een invalidentoilet is, maar dat dit toilet gebruikt wordt als een extra magazijn. Het staat volgepropt met spullen. Het gevolg is dat het niet meer gebruikt kan worden als invalidetoilet omdat je er met je rolstoel niet meer in komt. Dan moet je er als bedrijf of instelling geen bordje invalidentoilet op zetten. Plak er dan een bordje “extra magazijn” op. Ik roep alle bedrijven en instellingen in Nederland op om in het kader van het VN-verdrag dit soort faciliteiten te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.

Begrijpelijke formulieren
Buiten de fysieke toegankelijkheid behelst het VN-verdrag ook dat de dienstverlening van bedrijven, overheden en instellingen toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan formulieren die digitaal ingevuld kunnen worden. Dit zou op sommige punten zeker nog meer en vooral makkelijker kunnen. De digitalisering heeft ons veel gebracht maar niet alle digitale platforms zijn voor mensen met een handicap te bedienen of te begrijpen. Het is daarom van belang dat er meer geluisterd gaat worden naar mensen met een handicap om te kijken wat zij nodig hebben om beter gebruik te kunnen maken van digitale platforms zoals bijvoorbeeld DigiD.

Inzet ervaringsdeskundigen
Om ervoor te zorgen dat ervaringsdeskundigen met een handicap hier onder andere meer stem in krijgen, is MEE het project Ervaar MEE gestart. Een pool van ervaringsdeskundigen wordt ingezet naast de professionals van MEE. Vanuit het project gaan de komende maanden ervaringsdeskundigen op verzoek van verschillende gemeentes en bedrijven de toegankelijkheid binnen deze bedrijven en gemeentes testen. Zij kunnen advies geven waar de toegankelijkheid goed is en waar het nog beter kan om te voldoen aan het VN- verdrag.

Begin bij jezelf
Dit zijn natuurlijk hele mooie eerste stappen naar aanleiding van het VN- verdrag. MEE heeft zelf intern ook nog stappen te zetten om volledig te kunnen voldoen aan de eisen van het VN-verdrag. Wij gaan hier de komende maanden intern en extern heel hard mee aan de slag, zodat wij zelf het goede voorbeeld kunnen geven. En om bedrijven, instellingen en gemeentes ertoe te bewegen om hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren.

Heel Nederland VN-proof
Het zal zeker nog een hele tijd duren voordat heel Nederland VN-proof is. Maar als iedereen hier het belang van in ziet, kunnen we ervoor zorgen dat uiteindelijk heel Nederland beter toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. Ik ben ervan overtuigd dat er een dag komt dat heel Nederland voldoet aan dit VN-verdrag. In een volgend blog kijk ik graag met u terug op de stappen die MEE hierin de komende maanden gaat zetten.

Patrick Schmidt
Medewerker projecten bij MEE IJsseloevers en MEE Veluwe

Contact