Vrijwilligers gezocht voor begeleiding peuters en leerlingen in Almere

Alle kinderen zijn gelijk, maar geen kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben wat meer aandacht, ondersteuning of begeleiding nodig dan anderen. Voor kinderen die moeite hebben om mee te doen op de kinderopvang of in het basisonderwijs, is er het project MEEdoen in de kinderopvang of in het basisonderwijs. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

Gewoon MEEdoen
MEEdoen richt zich op kinderen met een motorische ontwikkeling, een taal- of spraakachterstand, een verstandelijke of lichamelijke beperking, problemen met zelfredzaamheid, een achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling of probleemgedrag. Samen met pedagogisch medewerkers/de leerkracht en ouders werken we aan de ontwikkeling van het kind. Het doel is dat ieder kind kan meedoen. Dit doen wij aan de hand van een ondersteuningsplan dat wordt opgemaakt na een observatie en hulpvraagverduidelijking. Inzet van vrijwilligers maakt dat er extra handen op de groep kunnen worden geboden, zodat het kind extra aandacht krijgt bij die punten die voor hem/haar belangrijk zijn.

Ondersteuning aan vrijwilligers
Een consulent vanuit MEE ondersteunt de vrijwilligers. Er is een kennismaking op de opvang of school en het ondersteuningsplan wordt besproken met ouders/betrokkenen. De MEE consulent geeft informatie & advies om met het kind aan het werk te gaan om de ontwikkeling zou goed mogelijk te stimuleren.

Hoeveel tijd kost het?
Er is heel veel mogelijk qua invulling. Van twee keer een uur per week tot een paar dagdelen. Na 6 weken vindt altijd een evaluatie plaats om het kijken hoe het gaat.

Aanmelden als vrijwilliger
Neem voor informatie of direct aanmelden vrijblijvend contact op met Christel Opstal,  van MEE IJsseloevers via e-mail c.opstal@meeijsseloevers.nl of telefonisch 06 – 30997866.

 

Contact