Wegwijs in het stemmen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Samen met een aantal andere organisaties zet MEE zich in om mensen met een beperking politiekbewust te maken en hen te leren gebruik te maken van hun stemrecht. Zo is in februari de campagne ‘Stem jij ook?’ van start gegaan en is er nu een online leermodule hoewerktstemmen.nl gelanceerd.

Via de website www.hoewerktstemmen.nl worden mensen met een licht verstandelijke beperking daadwerkelijk klaargestoomd om te gaan stemmen. In deze online leermodule legt de vriendelijke animatie Steffie in begrijpelijke taal veel uit over het stemmen voor de Gemeenteraad. Ook kunnen de bezoekers online oefenen met stemmen. Alles met het doel dat mensen met een beperking het stemproces beter begrijpen en beter weten wat ze op het stembureau kunnen verwachten.

Begrijpelijkheid is toegankelijkheid
Hoewerktstemmen.nl is ontwikkeld om de voorspelbaarheid van het stemproces te vergroten. Uit recent onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens en onderzoek van Leer Zelf Online blijkt dat stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking ingewikkeld is. “Niet alleen het stembiljet is veel te ingewikkeld gemaakt, maar de hele procedure snappen ze niet en dat leidt tot angst en mijdend gedrag”, aldus Jacques de Wit van stichting Leer Zelf Online. Het taalniveau van de online leermodule is dan ook aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden en lange zinnen vind je in deze module dus ook niet terug.

Samenwerken aan een inclusief stemproces
Het programma ‘Stem jij ook?’ wordt al enige jaren georganiseerd door MEE in samenwerking met ProDemos. Hiervoor is onder andere de website www.stemjijook.nu ontwikkeld, vol filmpjes en uitleg over de verkiezingen in eenvoudige taal. Daarnaast heeft MEE gemeenten en politieke partijen het aanbod gedaan in samenwerking lokale workshops stemmen te organiseren, verkiezingsprogramma’s in eenvoudige taal te laten toetsen door ervaringsdeskundigen of bijvoorbeeld deel te nemen aan een training voor stembureaumedewerkers hoe om te gaan met mensen met een niet-zichtbare beperking.

Toegankelijkheid is een recht
Deelname aan politiek en het openbare leven is één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Een inclusies stemproces dient daarmee een zaak van algemeen belang. Alle betrokken partijen, zoals lokale overheden, partijen en vrijwilligers op het stembureau, kunnen hun bijdrage leveren om stemmen voor mensen met een beperking meer mogelijk te maken. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met MEE via telefoonnummer 088 – 633 0 633.

Contact