Welzijn in Kampen, IJsselheem, de Kern en MEE intensiveren hun samenwerking

Welzijn in Kampen, Woonzorgconcern IJsselheem, de Kern en MEE IJsseloevers hebben een gezamenlijke visie vastgelegd over de wijze waarop zij als partners nog beter vorm kunnen geven aan de Kamper Kracht. Dat leidt tot een intentie voor de verhuizing van onderdelen van De Kern en Welzijn in Kampen naar Burgwal 45 (Margaretha). MEE oriënteert zich nog op de mogelijkheden. “We willen daar met de inwoners werken aan een zo zelfstandig, gezond en plezierig mogelijk leven voor iedereen,” aldus Helene Wüst, Raad van Bestuur van IJsselheem.

Kamper Kracht
Het begrip Kamper Kracht is de naam voor de manier waarop inwoners van de gemeente meedoen aan de samenleving. Het benadrukken van die kracht past in de ontwikkeling waarbij de samenleving een groter beroep doet op de kracht van mensen en hun vermogen om zelf en samen bij te dragen aan het oplossen van problemen. “En als Kamper Kracht staat voor burgers die samen hun schouders eronder zetten, dan kunnen de organisaties niet achter blijven,” voegt Simone van Ruth, bestuurder van MEE IJsseloevers toe.

De veranderende samenleving vraag om vernieuwing
De kern van de samenwerking is dat de organisaties hetzelfde willen bereiken, de beste ondersteuning bieden voor de Kampenaar. Ze hebben daarvoor afgesproken dat ze de mogelijkheid onderzoeken om samen op één locatie te gaan zitten, in het centrum van Kampen. “Als we vanuit één locatie samenwerken zijn we goed te vinden en kunnen we sneller met elkaar overleggen” stelt Hans Bonten, directeur van De Kern. Zeer recent ondertekende hij samen met Stichting Welzijn in Kampen een intentieovereenkomst voor intensieve samenwerking. Dit bredere werkverband sluit daar naadloos op aan vindt hij: “De veranderende samenleving vraagt om vernieuwing. En samen hebben we veel meer innovatiekracht dan ieder voor zich.”

Laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen
De organisaties geven hun samenwerking meteen handen en voeten namelijk door zoveel mogelijk te gaan werken vanuit één locatie. “Een werkplek voor de organisaties, maar ook een aansprekende en laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen,” hoopt Arend Runia, voorzitter van Stichting Welzijn in Kampen. De beoogde locatie is Burgwal 45. Daarin is het nieuwe wooncomplex voor ouderen, Margaretha gehuisvest, maar er is ruimte voor andere functies. De organisaties willen met hun gezamenlijke locatie hun vindbaarheid vergroten en mensen uit Kampen samenbrengen. Een loket, werkplaats én inspiratieplek voor alles wat te maken heeft met participatie en Kamper Kracht! Het samenwerkingsverband is overigens een open verband. De initiatiefnemende organisaties nodigen andere organisaties van harte uit om zich erbij aan te sluiten.

Contact