Werkatelier Integrale Vroeghulp voor gemeenten

Als lokale hulp vanuit wijkteams of CJG voor kinderen niet genoeg is, zijn er netwerken speciaal ingericht voor kinderen met meervoudige complexe vragen, de zogenaamde ‘puzzelkinderen’.

Deze netwerken Integrale Vroeghulp zorgen voor een goede diagnostiek, multidisciplinair advies en zorg en ondersteuning aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, die wordt veroorzaakt door een beperking, gedragsproblemen en/of een chronische ziekte.

Een groot deel van de multidisciplinaire expertise die zij nodig hebben, kan vaak alleen op bovenregionaal niveau georganiseerd worden. Dit netwerk bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines, zoals een kinderarts, kinderrevalidatiearts, kinderpsycholoog, gedragsdeskundige en experts vanuit het onderwijs.

De taskforce Integrale Vroeghulp en het Ondersteunings Team Decentralisaties van de VNG organiseren op 22 juni en 30 juni “een werkatelier Integrale Vroeghulp” voor gemeenten.

In dit werkatelier wordt ingegaan op:

  • Vroegsignalering
  • Door- en terugverwijzing
  • Onderzoek en diagnostiek
  • Zorg-onderwijs
  • Casemanagement
  • (preventieve) ondersteuning
  • Regie op het netwerk (o.a. coördinatie)

Dit doen we aan de hand van casuïstiek en met experts uit het werkveld.

Locatie, tijd
Maandag 22 juni 2015 9.30-12.30 uur Zwolle
Dinsdag 30 juni 2015 9.30-12.30 uur Utrecht

Doelgroep
Gemeentelijke medewerkers betrokken bij de Toegang tot jeugdhulp.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Magda Jablonski (magda.jablonski@vng.nl). Bij uw aanmelding kunt u onderwerpen aandragen zodat het werkateliers ook op uw situatie aansluit. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarin de exacte locatie van de bijeenkomst.

Contact