Zorg faalt voor mensen met een complexe zorgvraag

Mensen met een complexe zorgvraag wordt zorg onthouden. Ze weten niet wanneer die zorg wel of niet komt en er wordt onvoldoende rekening gehouden met gevaarlijke situaties. Die situaties zijn schrijnend en zelfs bedreigend wanneer duidelijkheid en passende zorg ontbreken. MEE signaleert dat kinderen, ouders, gezinnen en mantelzorgers gespannen, overprikkeld en overvraagd worden.

Oorzaken
De veranderingen in de zorg, die vanaf 2015 zijn ingevoerd, maken het aanbieden van maatwerk voor complexe zorgvragen nog moeilijker. Ze leidden daarnaast tot bezuinigingen op de kleinschalige woonvoorzieningen met 24-uurs zorg. Tot slot heeft het zorgkantoor als zorginkoper te weinig complexe zorg ingekocht.

De praktijk
Je bent ouder van een 14-jarige zoon. Vanaf zijn geboorte weet je dat jouw zoon geen normaal leven zal leiden maar met beperkingen door het leven moet gaan. Je hoopt hem van alles te kunnen leren, ondanks zijn verstandelijke beperking, en een zo waardig mogelijk leven te geven. Naarmate hij ouder en sterker wordt, gaat het mis. Stevig vasthouden helpt niet meer en lokt alleen maar meer woede uit. Hij wordt steeds agressiever en de situatie is niet meer veilig. Je gaat op zoek naar zorg maar instellingen zeggen dat ze deze zorg niet kunnen leveren. Vanwege de gedragsproblematiek is jouw zoon te complex. Je belt en schrijft maar het leidt niet tot een plek. Ruim een jaar zoek je terwijl het thuis steeds complexer en onveiliger wordt. Uiteindelijk gaat het mis.

Hoeveel
Op dit moment zijn er naar schatting 500 mensen met een complexe zorgvraag en een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg die geen passende zorg kunnen vinden. Ondanks lang en goed zoeken en gesprekken voeren met zorgkantoren en zorgaanbieders lukt het niet om ze te helpen.

Oplossing
MEE wil samen met Zilveren Kruis en Ieder(in) een Taskforce oprichten waarin ook het Ministerie van VWS en VGN zitting nemen. De Taskforce krijgt als opdracht om met duurzame aanbevelingen te komen die een adequate zorginkoop in de toekomst garandeert. Om de acute situaties het hoofd te bieden pleiten genoemde organisaties voor het inrichten van regionale netwerken om zo snel mogelijk passende zorg te organiseren.

Contact